Verbeterd e-commerce implementatie model

Dit is een technisch webinar over de nieuwe navigatieweergavemodellen voor e-commerce, de nieuwe URL's voor e-commerce, de nieuwe catalogus met productlijst, productdetails en en variantweergavemodellen. Leer meer over de tools en de prestatiewinst.

Highlights:

  • Navigation view model
    Met Dynamicweb 9.8 hebben we een bijgewerkte versie van het navigatieweergavemodel geïntroduceerd die kan worden gebruikt om e-commerce navigatie te genereren. Ga van XML naar Razor en krijg nieuwe opties zoals intellisense en een meer gedetailleerde set configuratie opties.
  • SEO en E-commerce URL's
    In combinatie met het nieuwe navigatiemodel gaan we ook kijken naar de nieuwe manier om URL's voor e-commerce te genereren. We hebben in de loop der jaren veel verzoeken gehad om betere, kortere en nauwkeurigere URL's voor de productcatalogus te maken voor SEO doeleinden. Leer hoe u de nieuwe URL's instelt en profiteer van de voordelen voor een betere SEO en ervaring voor gebruikers.
  • Product catalog app & viewmodels
    Last topic will be the product catalog app using viewmodels – the replacement of the former product catalog. Moving from old tagbased templates to a viewmodel based template makes the development much faster and easy. Also the new rendering model offers much better performance that can increase conversions and throughput on ecommerce sites.
  • Het laatste onderwerp is de productcatalogus app die gebruik maakt van viewmodels - de vervanging van de voormalige productcatalogus. Door over te stappen van oude, op tags gebaseerde, templates naar een op model gebaseerde template, verloopt de ontwikkeling veel sneller en eenvoudiger. Ook biedt het nieuwe weergavemodel veel betere prestaties die de conversies en doorvoer op e-commercesites kunnen verhogen.